Δοκιμασία Κοπώσεως

Κατά τη δοκιμασία κοπώσεως ο εξεταζόμενος υποβάλλεται σε άσκηση σε κυλιόμενο τάπητα (ανάλογο με τον "διάδρομο γυμναστηρίου") με ταυτόχρονη καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος καθώς και των παραμέτρων της αρτηριακής πιέσεως και της καρδιακής συχνότητας.

Δοκιμασία Κοπώσεως

Δοκιμασία Κοπώσεως

Title:

Description:

Δοκιμασία Κοπώσεως

Κατά τη δοκιμασία κοπώσεως ο εξεταζόμενος υποβάλλεται σε άσκηση σε κυλιόμενο τάπητα (ανάλογο με τον “διάδρομο γυμναστηρίου”) με ταυτόχρονη καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος καθώς και των παραμέτρων της αρτηριακής πιέσεως και της καρδιακής συχνότητας. Με την εξέταση αυτή εκτιμάται η πιθανότητα να υπάρχει στένωση των αγγείων της καρδιάς ενώ παρέχονται και επιπλέον πληροφορίες (εκτίμηση κινδύνου αρρυθμιογένεσης, μελέτη της απόκρισης της αρτηριακής πιέσεως καθώς και της καρδιακής συχνότητας κατά την άσκηση).

Είναι μία αναίμακτη δοκιμασία και απαιτεί ουσιαστικά μόνο την ικανότητα ήπιας αερόβιας άσκησης από την πλευρά του ασθενούς.

Ο χρόνος που συνήθως απαιτείται για την πραγματοποίηση της εξέτασης υπολογίζεται συνολικά στα 10-15 λεπτά.

Category
Services