ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Κοντοπόδης
Ελευθέριος

Ο ιατρός Κοντοπόδης Ελευθέριος με επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλα νοσοκομεία της Ελλάδας και της Γερμανίας, σήμερα εργάζεται ως επεμβατικός καρδιολόγος στην ιδιωτική κλινική Creta Inter Clinic.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Κοντοπόδης
Ελευθέριος

Ο ιατρός Κοντοπόδης Ελευθέριος με επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλα νοσοκομεία της Ελλάδας και της Γερμανίας, σήμερα εργάζεται ως επεμβατικός καρδιολόγος στην ιδιωτική κλινική Creta Inter Clinic.

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Κοντοπόδης Ελευθέριος

Ιατρός Κοντοπόδης Ελευθέριος

Ο ιατρός Κοντοπόδης Ελευθέριος με επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλα νοσοκομεία της Ελλάδας και της Γερμανίας, σήμερα εργάζεται ως επεμβατικός καρδιολόγος στην ιδιωτική κλινική Creta InterClinic στο Ηράκλειο της Κρήτης, πραγματοποιώντας μεγάλο αριθμό επεμβάσεων ανά έτος. Επιπλέον αναλαμβάνει τη νοσηλεία ασθενών με οξέα καρδιαγγειακά συμβάντα και νόσους από όλο το φάσμα της καρδιολογίας ενώ διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο όπου πραγματοποιείται σε προγραμματισμένη βάση πλήρης καρδιολογικός έλεγχος. Καθ’ όλη την πορεία του ως καρδιολόγος συμμετέχει διαρκώς σε πανελλήνια και πανευρωπαϊκά καρδιολογικά συνέδρια, για διαρκή ενημέρωση και διατήρηση της άρτιας επιστημονικής κατάρτισής.

Επεμβατικές εξετάσεις


Στεφανιογραφία

Η επεμβατική εξέταση με την οποία γίνεται απεικόνιση των αγγείων της καρδιάς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αγγειοπλαστική

Η μέθοδος με την οποία πραγματοποιείται επεμβατική αντιμετώπιση των στενώσεων των αγγείων της καρδιάς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαγνωστικές εξετάσεις


Holter ρυθμού


Το Holter ρυθμού είναι μία αναίμακτη εξέταση με την οποία γίνεται καταγραφή του ρυθμού και της συχνότητας της καρδιάς για περισσότερο απο 24 ώρες.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Δοκιμασία κοπώσεως


Είναι μία αναίμακτη δοκιμασία και απαιτεί ουσιαστικά μόνο την ικανότητα ήπιας αερόβιας άσκησης από την πλευρά του ασθενούς.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Υπερηχογράφημα


Με το υπερηχογράφημα/ triplex καρδιάς γίνεται απεικόνιση της δομής των καρδιακών κοιλοτήτων καθώς και των βαλβίδων της καρδιάς.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνέντευξη COVID 19