Υπερηχογράφημα – Triplex Καρδιάς

Με το υπερηχογράφημα/ triplex καρδιάς γίνεται απεικόνιση της δομής των καρδιακών κοιλοτήτων καθώς και των βαλβίδων της καρδιάς. Επιπλέον με την προσθήκη χρώματος καθώς και της μελέτης ροών (doppler) γίνεται απεικόνιση της ροής του αίματος καθώς και της αιμοδυναμικής συμπεριφοράς αυτού εντός των καρδιακών κοιλοτήτων.

Υπερηχογράφημα – Triplex Καρδιάς

Υπερηχογράφημα – Triplex Καρδιάς

Title:

Description:

Υπερηχογράφημα – Triplex Καρδιάς

Με το υπερηχογράφημα/ triplex καρδιάς γίνεται απεικόνιση της δομής των καρδιακών κοιλοτήτων καθώς και των βαλβίδων της καρδιάς. Επιπλέον με την προσθήκη χρώματος καθώς και της μελέτης ροών (doppler) γίνεται απεικόνιση της ροής του αίματος καθώς και της αιμοδυναμικής συμπεριφοράς αυτού εντός των καρδιακών κοιλοτήτων. Το triplex καρδιάς είναι μια αναίμακτη εξέταση και αποτελεί το εργαλείο για τη διάγνωση της πλειονότητας των καρδιακών παθήσεων: παθήσεις βαλβίδων της καρδιάς, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, διηθητικές νόσους καρδιάς, περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα κ.α.,  ενώ αποτελεί τη βασική εξέταση για την εκτίμηση της λειτουργικότητας του μυοκαρδίου.

Category
Services