Στεφανιογραφία

Στεφανιογραφία είναι η επεμβατική εξέταση με την οποία γίνεται απεικόνιση των αγγείων της καρδιάς (στεφανιαία αγγεία). Πραγματοποιείται επί υποψίας βλάβης των στεφανιαίων αγγείων είτε προγραμματισμένα, είτε σε επείγουσα βάση σε περιπτώσεις οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Στεφανιογραφία

Στεφανιογραφία

Title:

Description:

Στεφανιογραφία

Στεφανιογραφία είναι η επεμβατική εξέταση με την οποία γίνεται απεικόνιση των αγγείων της καρδιάς(στεφανιαία αγγεία). Πραγματοποιείται επί υποψίας βλάβης των στεφανιαίων αγγείων είτε προγραμματισμένα, είτε σε επείγουσα βάση σε περιπτώσεις οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου. Με τη στεφανιογραφία στόχος είναι να απεικονιστούν τυχόν στενώσεις των αγγείων της καρδιάς ώστε να σχεδιαστεί η περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση (συντηρητικά, μπαλονάκι/ Stent ή χειρουργική αντιμετώπιση).

Η εξέταση διενεργείται είτε δια μέσου των αρτηριών του χεριού (μέθοδος εκλογής), είτε δια μέσου των αρτηριών του ποδιού (μηριαία αρτηρία στη βουβωνική χώρα). Δεν απαιτείται γενική αναισθησία, παρά μόνο τοπική αναισθησία στο χέρι ή στη βουβωνική περιοχή ανάλογα με τη μέθοδο προσπέλασης. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο ασθενής διατηρεί πλήρως της αισθήσεις του.

Ο χρόνος της διαγνωστικής στεφανιογραφίας υπολογίζεται κατά μέσο όρο στα 20-30 λεπτά.

Σε περίπτωση που δεν απαιτηθεί θεραπευτική παρέμβαση ο ασθενής μπορεί να πάρει την ίδια μέρα εξιτήριο (συνήθως δύο ώρες μετά την επέμβαση) και να επανέλθει στις καθημερινές του δραστηριότητες άμεσα.

Η επεμβατική μας ομάδα πραγματοποιεί την πλειοψηφία των στεφανιογραφιών και αγγειοπλαστικών χρησιμοποιώντας την προσπέλαση από το χέρι (κερκιδική, ωλένια ή άπω κερκιδική αρτηρία/ Snuffbox) σε ποσοστό > 98% των περιστατικών. Αυτό διότι η προσπέλαση από το χέρι υπερτερεί έναντι της μηριαίας προσπέλασης λόγω μειωμένου αριθμού επιπλοκών(κυρίως αιμορραγικών), καθώς επίσης προσφέρει και τη δυνατότητα της άμεσης κινητοποίησης του ασθενούς μετά την εξέταση.

Σε σπάνιες περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσπέλαση από το χέρι χρησιμοποιείται η διαμηριαία προσπέλαση.

Category
Services